Pronájem Kurtů

120 kč za hodinu

Platí všichni mimo členů SK Ruchadla Zájezd

Klíč a platba v Hospodě

U Rejzků čp. 45

U Tomaieru čp. 21

Po ukončení vždy zamést a zamknout

 

 

 

Volné reklamní plochy v našem areálu

1 M2 1000,- kč

 tel: 605 451 385

Možnost vybraní umístění