Pronájem Kurtů

120 kč za hodinu

Platí všichni mimo členů SK Ruchadla Zájezd

Klíč a platba v Hospodě

U Rejzků čp. 45

U Tomaieru čp. 21

Po ukončení vždy zamést a zamknout