GDPR

Už jsme všichni slyšeli o změnách v ochraně osobních údajů. Týká se to samozřejmě i našeho sportovního klubu. Prakticky se pro členy oddílu nic zásadního nemění, jen by měli vědět, že oddíl zpracovává jejich osobní údaje, jelikož musí vést evidenci svých členů. Samozřejmě veškeré data jako třeba jméno člena jsou chráněna, aby nedošlo ke zneužívání. 

Zde jsou informativně vybrány práva, které má fyzická osoba jejíž data jsou zpracovávána:

- právo získat od fyzické či právnické osoby potvrzení, zda tato zpracovává její data, a právo na podrobnější informace o tomto zpracování, 

- právo na opravu osobních údajů, pokud jsou chybné,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- právo na výmaz osobních údajů z evidence, 

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu, atd.

Volné reklamní plochy v našem areálu

1 M2 1000,- kč

 tel: 605 451 385

Možnost vybraní umístění